Hoş Geldiniz


Dr. Serhat ERGÜNHAKKINDA

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Ergün, 2004-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa) Tıp eğitimini tamamladı. 2011-2015 yılları arası Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 2016-2020 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD'de Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı olarak çalıştı.

2015 yılında European Association of Cognitive Behavioral Therapy (EABCT) ve Kognitif ve Davranışçı Terapi Derneği (KDTD) tarafından onaylı Bilişsel Davranışçı Terapist ünvanını almıştır.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi özel dal polikliniklerinden “Yaşlılık Psikiyatrisi (Geriatrik Psikiyatri)” polikliniğinin ve Bilişsel Davranışçı Terapi tedavilerinin uygulandığı “Obsesif Kompulsif Bozukluk” & 'Anksiyete Bozuklukları' polikliniğinin yürütücüsü olarak görev yapmaktadır.  Bunun yanında 2018-2020 yılları arasında 'Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları' özel dal polikliniği uzmanı olarak görev yapmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin yanında Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), Farkındalık Temelli Kognitif Terapi, Destekleyici Psikoterapi, Metakognitif Terapi, Psikodinamik Psikoterapi ile ilgili eğitimlere katılmıştır ve çalışmalar yapmaktadır.

2019 yılında düzenlenen “11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu” ve 12. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 8. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu” bilimsel sekreteryası olarak görev aldı. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology ve Psychiatry and Behavioral Sciences dergilerinde danışma kurulu üyesidir. Uluslararası dergilerde hakemlik yapmaktadır.