Akademik Yayınlar


Ulusal ve Uluslararası Alanda Yayınlanmış Araştırma ve Bildiriler

 • Ergün S., Yanartaş Ö., Kandemir G., Yaman A., Yıldız M., Haklar G., Sayar K. The relationship between psychopathology and cognitive functions with cytokines in clinically stable patients with schizophrenia. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2017:1-7.

 • Ergun S, Akca E, Yanartas O, Akca ZND, Ozercan A, Sayar K. The psychological determinants of emotional and external eating behavior in a university student sample from Turkey. Psihologija, 2023

 • Ergün S, Sayar K. Psikiyatrik Aciller. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2018;9(3):150-6

 • Yildiz M, Turhan SA, Yargı B, Ergün S, Örnek E, Baz F, Toker AE. Psychiatric morbidity of patients with keratoconus: A cross-sectional study, Journal of Psychosomatic Research, Volume 143, 2021.

 • Gürsoy SC, Ergün S, Midi İ, Topçuoğlu V. (2021). Theory of mind and its relationship with alexithymia and quality of life in patients with psychogenic nonepileptic seizures: Comparisons with generalised epilepsy and healthy controls. Seizure91, 251-257.

 • Yanartas O., Sunbul M., Durmus E., Kivrak T., Senkal Z., Subasi N., Karaer G., Ergun S., Sari S., Sayar K. Severity of depression and anxiety symptoms is associated with increased arterial stiffness in depressive disorder patients undergoing psychiatric treatment. (2016) BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 26(3): 287-93

 • Yanartas O., Sunbul M., Durmus E., Kivrak T., Senkal Z., Subasi N., Karaer G., Ergun S., Sari S., Sayar K. (2016) Increased arterial stiffness parameters in panic disorder patients in long term treatment period. Annals of general psychiatry, 15(1), 1.

 • Sayar N., Yanartaş Ö., Tigen K., Sadıç BÖ., Ergun S., Kepez A., Çinçin A. Depression, anxiety, alexithymia and somatosensory sensitivity in patients with benign palpitation. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2017/04/03 2017;27(2):139-142.

 • Yanartaş Ö, Kani HT, Kani AS, Akça ZND, Akça E, Ergün S, Tezcan N, Atug Ö, İmeryüz N, Sayar K. Depression and anxiety have unique contributions to somatic complaints in depression, irritable bowel syndrome and inflammatory bowel diseases. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2019, 1-9.

 • Yanartaş Ö, Ergün S, Akça E, Hicri N, Gürsoy SC, Sayar K. Schneider Belirtileri ve DSM 5: İlişkili İki Olgu Sunumu. Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(4):230-3

 • Yildiz M, Yorguner-Kupeli N, Demir MO, Batmaz S, Celikbas Z, Ergun S. Correlation of autistic symptoms with depression and mania severity in bipolar disorder. Psychiatry and Behavioral Sciences 2018;8(2):71-8.

 • Çelikbaş Z, Ergün S. Şizofrenide Nörobilişsel Bozukluklar ve İşlevsellikle İlişkisi. J Contemp Med 2018;8(2):183-187

 • Temiz G, Kani AS, Ergün S, Sarıcı B. Psychomotor and cognitive evaluation in a home-care patient who refuses eating-drinking and speaking: A case report. The Journal of Turkish Family Physician 2017;8(4):100-107

   

 • Electroconvulsive Therapy in a Pregnant Woman with Psychotic Exacerbation. Burcu Sarıcı, Ayşe Ceren Kaypak, Erensu Baysak, Serhat Ergün, Mesut Yıldız. 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; 27 (Sup1): S98

 • Buspirone-Induced Hypomania: A Case Report. Erensu Baysak, Nese Yorguner Kupeli, Serhat Ergun, Kaan Kora. 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; 27 (Sup1): S178

 • N-acetyl cysteine therapy in a patient with treatment-resistant OCD. Cansu Budak, İsmail Peker, Serhat Ergün. 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY https://doi.org/10.1080/24750573.2019.1608065

 • A tragedy of a patient with schizophrenia: percutaneous endoscopic gastrostomy feeding. Ahmet Özercan, Muhammet Akbolat, Neşe Yorguner, Serhat Ergün. 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY https://doi.org/10.1080/24750573.2019.1608065

 • Uzun dönemli tedavi almakta olan panik bozukluğu hastalarında arteriyel sertlik parametreleri Ömer Yanartaş, Murat Sünbül, Zeynep Şenkal, Erdal Durmuş, Tarık Kıvrak, Nilüfer Subaşı, Gülhan Karaer, Serhat Ergün, İbrahim Sarı, Kemal Sayar. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi 12-16 Kasım 2014, Antalya.

 • Obsesif kompulsif bozukluğu olan bir hastada aripiprazol kesilmesiyle ortaya çıkan huzursuz bacaklar sendromu. Gonca Dokuz, Meylin Karalar Sağdıç, Dilay Tunca, Ekin Sönmez, Serhat Ergün, Axel Wurz, Volkan Topçuoğlu. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi 16-20 Kasım 2016, Antalya.


UZMANLIK TEZİ

Şizofreni Hastalarında İnflamasyon Parametreleri (IL-6, TNF-α, TGF-β) ile Bilişsel İşlevler ve Semptom Şiddeti Arasındaki İlişkinin Araştırılması


GÖREV ALDIĞI ÇALIŞMALAR / PROJELER

 • ESKETINTRD3004 Protokol Numaralı ve “Tedaviye Dirençli Depresyonda Intranazal Esketaminin Güvenlilik ve Etkinliğinin Araştırıldığı Açık Etiketli, Uzun Dönemli Çalışma” başlıklı Faz 3 klinik çalışması

 • R092670SCH3015 Protokol Numaralı ve “Daha Önce Ayda Bir Kez Paliperidon Palmitat (PP1M) Tedavisi ile Stabilize Olmuş Şizofreni Hastalarında 3 Aylık Paliperidon Palmitat (PP3M) tedavisine Geçişin Değerlendirildiği 52 Haftalık, Açık Etiketli, Prospektif, Çok Merkezli, Uluslararası Bir Çalışma” başlıklı Faz 3 klinik çalışması

 • 54135419TRD3008 Protokol Numaralı Tedaviye Dirençli Depresyonda İntranazal Esketaminin Güvenliliğinin Araştırıldığı Açık Etiketli, Uzun Dönemli Uzatma Çalışması” başlıklı Faz 3 klinik çalışması


ALANA İLİŞKİN KİTAP YA DA KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

 • Akvardar Y, Bulut NS, Ergün S. Toplum Temelli Tedavi. Bağımlılık Tanı, Tedavi, Önleme (2019). İstanbul: Yeşilay Yayınları. s. 419-434.

 • Ergün S. Erişkin Psikiyatrisinde Acil Yaklaşımlar ve Yönetimler. Oskay A, Yılmaz A, Özlü C, Özen M, Seyit M. (Ed.) Acil Yaklaşımlar (2019). Ankara: Akademisyen Kitabevi. s. 661-669.

   


ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SUNUMLAR

 • Ruhsal hastalıklarda inflamasyon: Psikopatolojiden tedaviye şizofrenide inflamasyonun rolü. 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 19-22 Nisan 2017, Antalya.

 • Similarities and Differences in Neurocognitive Impairments in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder. 9.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; 27 (Sup1): S256

 • Psikiyatrik Hastalıklarda yeni bir tedavi hedefi olarak Beyin Bağırsak Ekseni. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 03-07 Ekim 2017, Bursa

 • A novel approach for understanding mental disorders: brain-gut axis. 10.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi. 25-29 Nisan 2018, Antalya

 • Bidirectional communication between Brain and Gut. 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi. 18-21 Nisan 2019, Antalya